تبلیغات
کربلا - راه رفتن شهرستانی

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

راه رفتن شهرستانی

 

نوع مطلب: اجتماعی ،

- چرا اینجوری راه میری؟
-چه جوری؟
-مثل شهرستانی ها و دهاتی ها، با غرور راه برو. مثل من...

عجب چیز خوبیه این غرور لعنتی!!!


دهاتی راه رفتن و با غرور راه رفتن