تبلیغات
کربلا - این و آن

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

این و آن

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،سیاست ،

عده ای در خون و آتش عده ای در پول خلق
هر دو رقصیدند اما این کجا و آن کجا
عده ای سرب و گلوله عده ای میلیاردها
هردوتا خوردند اما این کجا و آن کجا
عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو
هردو خوابیدند اما این کجا و آن کجا
این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا
هردو می سوزند اما این کجا و آن کجا
این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش
هردو آرامند اما این کجا و آن کجا
این یکی در عمق دجله آن یکی آنتالیا
هردو در آب اند اما این کجا و آن کجا
عده ای کردند کار و عده ای بستند بار
هردو فعالند اما این کجا و آن کجا
باکری ها سمت غرب و خاوری ها سوی غرب
هردوتا رفتند اما این کجا و آن کجا