تبلیغات
کربلا - دانایی

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

دانایی

 

نوع مطلب: ادبیات ،


 آن کس که بداند و بداند که بداند اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
 آن کس بداند و نداند که بداند بیدارش نمایید که بس خفته نماند
 آن کس که نداند و بداند که نداند آخر خرک لنگ به منزل برساند
 آن کس که نداند ونداند که نداند در جهل مرکّب ابدالدّهر بماند


دانایی و منطق