تبلیغات
کربلا - علم منطق به زبان آدمی زاد

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

علم منطق به زبان آدمی زاد

 

خدا به همه ما قدرت تکلم رو داده و پس از اینکه از تولدمون یه مقدار گذشت، میتونیم به زبان و لحجه مادریمون بعضی کلمات رو بگیم و تا سال ها بعد به تعداد بانک اطلاعت کلماتمون اضافه میشه.

درست حرف زدن و ردیف کردن کلمات و جملات، یک سری قواعد دارد که دستور زبان نام دارد. صرف و نحو.

قدرت فکر کردن هم مثل تکلم برای همه انسان ها وجود داره. «وَیَتَفَکَّرونَ فی الخَلقِ السَّماواتِ وَ الاَرض» سوره آل عمران، آیه 191

البته ما میتونیم از فکرمون بی نهایت استفاده کنیم و یا حداقل استفاده. در هر صورت انسان ممکن است در فکر کردنش هم دچار اشتباه بشود.

برای جلوگیری از خطاهای فکر، به علم منطق نیازمندیم.

علم منطق راه و روش صحیح فکر کردن را به ما می آموزد.


علم منطق

با تلخیص از شرح المنطق جلد اول – حسین احمدی شاهرودی – انتشارات طلوع1382