تبلیغات
کربلا - ورزش و سفر

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

ورزش و سفر

 

نوع مطلب: سفرنامه ،


کار دسته جمعه در ورزش


آدم با هرچیزی که دم دست داره باید در جهت ارتقای خودش استفاده کنه. پرورش روح و جسم. یه روز خوب خدا با رفقا، دوچرخه سواری و زیارت. هم سیاحت، هم زیارت و هم ورزش.

توی ورزش هرچی تعداد بیشتر باشه، خستگی کمتر میشه. مثلاً توی همین دوچرخه سواری خودمون. هر موقع 10 نفر و 15نفر باشیم، مسیرهای طولانی تری می ریم و اصلاً خیالمون هم نیست. کلاً ورزش دسته جمعی باحال تره.

ما ملت بافرهنگی هستیم. باید از ظرفیت های خودمون استقاده کنیم. متأسفانه در کارهای دسته جمعی یه مقدار ضعیفیم.

مقصرش حکومت های قاجار و پهلوی هستن البته.

فرصتی بشه، مدارک و شواهدی رو یادداشت خواهم کرد.