تبلیغات
کربلا - چرا انقلاب 57 از مرزهای ایران عبور کرد؟

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

چرا انقلاب 57 از مرزهای ایران عبور کرد؟

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،سیاست ،


فجر انقلاب

انقلاب اسلامی مردم ایراندر یال 57 به معنای تام کلمه انقلابی در همه عرصه های زندگی مردم ایران بود. انقلابی که انگیزه آن همه كاستی ها و كمبودها و عقب افتادگی های دینی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران از پس سال ها حكومت پادشاهان وابسته و دیكتاتور بود، در مقام عمل نیز همه این حوزه ها را دگرگون كرد و توانست شكل جدیدی از اداره جامعه را در این عرصه ها به نمایش بگذارد.

جای انكار نیست كه در هریك از این زمینه،‌با كمی توافت هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله هایی هست، با این همه به نظر می رسد كه دگرگونی های روی داده در عرصه سیاست، مسیر پیشرفت را به خوبی طی كرده و می توان دستاورد های سیاسی این انقلاب را به خوبی طی كرده و می توان دستاوردهای سیاسی این انقلاب اسلامی را با شفافیت بر شمرد.

طرح ریزی شكل بدیعی از حكومت

ظاهراً اتفاقی كه در 22بهمن 57 در عرصه سیاسی افتاد، دگرگونی سیاسی ایران از یك نظام پادشاهی غیر دینی به یك نظام جمهوری دینی است. این ظاهر ماجرا گرچه به خودی خود از اهمیت بسیار برخوردار است اما اتفاقی كه سطح این دگرگونی را تا حد یك پدیده سیاسی بالا می برد، طرح ریزی شكل بدیعی از حكومت برای اداره جامعه است كه امام خمینی(ره) و برخی فقهای دیگر آن را طرح كردندو پس از انقلاب اسلامی عملاً با قرار گرفتن امام  به عنوان یك فقیه جامع الشرایط در رأس حكومت، به دنیا معرفی شد.

نقش دادن به مردم در ساختار حكومت

آنچنان كه گفتیم، حكومت ایران پس از انقلاب 57 بر دو مبنای جمهوریت و اسلامیت بنا گردید كه پیش از آن هیچكدام را تجریه نكرده بود. یعنی نه مردم (جمهور) نقشی در حكومت داشتند و نه اسلام. قرن های بسیار حكومت پادشاهی موروثی، نظام سیاسی حاكم بر جامعه ایرانی بود. نظامی كه نه در ذهن حاكمان آن و نه به تبع آن در مرحله اجرایی حكومت نقشی برای مردم قائل نبود. از سوی سیاست غافل نگه داشتن برای راحت تر حكومت كردن بر ملت هم، اصلی عملی و نانوشته در دولت ها بود. گویی كه شاه سایه خدا بر زمین است.

حكومت اسلامی اما از همان آغازین روزهای خویش، اصل موجودیت خویش را به مقبولیت مردم سپرد  عملاً زمانی رسمیت یافت كه رأی 98درصدی مردم پشتوانه آن قرار گرفت و كمی بعدترقانون اساسی با رأی اكثریت ملت به رسمیت شناخته شد و مبنای عمل قرار گرفت.

سربرآوردن استقلال سیاسی در میان وابستگان شرق و غرب

انقلاب مردم ایران در دوره ای به پیروزی رسید كه دولت های دنیا عملاً یا وابسته به بلوك شرق بودند یا دلبته غرب. در این میانه سربرآوردن یك حكومت جدید در كشوری كه اوج وابستگی به غرب را داشته است، با شعار «نه شرقی، نه غربی» خود پدیده ای سیاسی بود كه به موازات برانگیختن تعجب توده ها در جهان، موجب خشم ابرقدرت های غرب و شرق و قدرت های هم سو و تابع شد. این پیریزی عدم وابستگی به شرق  و غرب و ایستادن روی پای خود  از همان آغاز انقلاب  از دستاوردهای سیاسی نوینی بود كه امام خمینی(ره) آن را بر مبنای دین بنا نهاد

صدور انقلاب

اتفاق دیگری كه در كلام بنیان گذار جمهوری اسلامی «صدور انقلاب» تعبیر شد،‌حمایت از حركت های آزادی بخش توده های مستضعف مردم سراسر جهان بود. این حركت در دفاع از حركت های آزادی بخشملت های مسلمان بسیار پررنگ تر نمود و در سال های بعد به شكلی عملی در دفاع از هر حركتی علیه ر‍ژیم صهیونیستی به شكلی بارز نمود.


واكنون، «بیداری اسلامی»