تبلیغات
کربلا - کودک آزاری

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

کودک آزاری

 

نوع مطلب: طنز ،

یه چند وقتیه کودک درونم ناآرومه

 مدام بهانه می گیره

به نظرتون اگه بزنم لهش کنم، کودک آزاری محسوب میشه!؟