تبلیغات
کربلا - چی مهمه

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

چی مهمه

 

نوع مطلب: اجتماعی ،

تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ "تبلورت" مهمه...!
اهل کجا بودنت مهم نیست ،"اهل و بجا" بودنت مهمه...!
منطقه زندگیت مهم نیست،"منطق زندگیت" مهمه...!
گذشته زندگیت مهم نیست ، امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات میسازی..آفتابگردون