تبلیغات
کربلا - چکار کنیم تا بر تنبلی غلبه کنیم

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

چکار کنیم تا بر تنبلی غلبه کنیم

 

نوع مطلب: پزشکی-سلامت ،اجتماعی ،

بیشتر افرادی که از اصل لذت پیروی می کنند ترجیح می دهند انرژی صرف نکنند و سختی را تحمل نکنند.

 چکار کنیم تا بر تنبلی غلبه کنیم

با برنامه ریزی می شود بر اصل تنبلی غلبه کرد یا آنرا کاهش داد.اما در این راستا برخی از افراد موفق نمی شوند زیرا رد پایی از ژنتیک در تنبلی وجود دارد و همچنین محیط نیز عامل مهمی است.

مهمترین عامل را می توان عامل محیطی در نظر گرفت. تاثیری که خانواده ها تا سن 5 سالگی بر فرزندان می گذارند تا آخر عمر همراه فرد می ماند اما کمک روانشناسان و مشاورین کاهش تنبلی می تواند مفید باشد چه عامل تنبلی ژنتیکی باشد چه محیطی باشد یا تعاملی از محیط و ژنتیک باشد قابلیت تغییر را دارند.

آدمهای منظم زمان آزاد بیشتری دارند که فکر کنند چه کاری انجام دهند. اما آدم نامنظم همیشه چند کار را دارد که حتی نمی تواند برای انجام آنها برنامه ریزی کند.

نظم خودش حدودی دارد. نوع پیشرفته آن وسواس است نوع میانه آن خوب است.بهتر است نظم درونی شود نظمی که بر اساس باورها و اندیشه های فرد باشد بهتر است.

منبع