تبلیغات
کربلا - راز دیکتاتور اقتصادی دشمن....

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

راز دیکتاتور اقتصادی دشمن....

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،


استکبار جهانی می خواهد با تحمیل فشارهای تحمل ناپذیر اقتصادی،
ما را وادار کند که از اعتقاداتمان صرف نظر کنیم.
انصافا در دنیای امروز،
اگر هم راهی برای غلبه بر ایمان و اعتقاد وجود داشته باشد،
همین است ولاغیر.
(شهید آوینی/ مقاله دیکتاتوری اقتصاد)

منبع: اینجا