تبلیغات
کربلا - وقت نماز تعطیل است

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

وقت نماز تعطیل است

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،

توی اوج قیمت های دلارو سکه و ارز و مرغ، یارو به شیشه مغازش نوشته:
«موقع نماز تعطیل»
خیلی حال داد