تبلیغات
کربلا - سازو بررگ پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

سازو بررگ پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

 

نوع مطلب: سیاست ،

  • تحرک و کار و تلاش پیگیر
  • عزم راسخ
  • امیدواری به دستیابی به هدف
  • صبر و استقامت
  • برنامه ریزی
  • هشیاری و آمادگی برای مواجهه با مشکلات


اینفوگرافی

اینفو گرافی پیشرفت