تبلیغات
کربلا - چشم

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

چشم

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،


چیزی در بدن،کم سپاس تر از چشم نیست!

خواسته اش را پاسخ ندهید که شما را از یاد خدا باز میدارد.

حضرت علی (ع)