تبلیغات
کربلا - حواسمون جمع باشه

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

حواسمون جمع باشه

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،

هركس از شما از دینش برگردد، خدا به زودی جمعیتی را به عرصه می آورد كه دوستشان دارد و دوستش می دارند.

كتاب مقدس قرآن، سوره مائده، آیه54