تبلیغات
کربلا - عرفان حافظ

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

عرفان حافظ

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،ادبیات ،

توی مسیر تهران بودم و طبق معمول از قبل چندتا کتاب با خودم برده بودم که از وقت مرده داخل اتوبوس استفاده کنم.
"عرفان حافظ" دانشمند فرزانه، استاد شهید مطهری رفیق ما بود در راه.
شهید مطهری به زیبایی ابتدا تمام ذهنیات بد از حضرت حافظ را بیان می کند و ادلّه ای هم برای نفی آنها می آورد به گونه ای که اگر ابتدای سخن شهید مطهری را مخاطب مطالعه کند شاید ذهنشان منحرف شود و فکر کند واقعاً یک چیزهایی هست که کسان دیگری هم از منظری دیگر حرف هایی زده اند اما استاد شهید مطهری با زیرکی تمام وارد فاز عرفان شناسی شده و در بطن سخن، نمونه هایی از شعر حافظ می آورد و شک خواننده را از این موضوع که شاید حافظ هم مادی گرا، شاهد باز، جبر گرا و... است برطرف کند.
همچنین استاد، حضرت حافظ را در این برهه از زمان از دست نا اهلان نجات می دهد و حافظ را به دامان اسلام و موحدان باز می گرداند چرا که برای همه ثابت می شود حافظ عارفی پرورش یافته مکتب اسلامی و شیعی است.

شهید سید مرتضی مطهری