تبلیغات
کربلا - عشق

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

عشق

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،

شهید دکتر چمران

من قدر خود را بزرگتر از آن میدانم.....
که محبت خویش را از کسی دریغ کنم....
حتی اگر کسی محبت مرا درک نکند.....
و به خیال خود سوءاستفاده نماید....

من بزرگتر از آنم که بخاطر پاداش محبت کنم.....
یا  در ازای عشق تمنایی داشته باشم....
من در عشق خود می سوزم و لذت می برم.....
و این لذت ...بزرگترین پاداشی است که ...
ممکن است در جواب عشق من به حساب آید....

شهید دکتر مصطفی چمران