تبلیغات
کربلا - سرهنگ بازنشسته

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

سرهنگ بازنشسته

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،

شهدای گمنام میدان جهاد کاشان رو تازه خوشبو کرده بودند.
اذان رو گفتند و موقع نماز شد. چندتا از سربازها دست به دست موکت ها رو آوردند و وسط خیابون گذاشتند. کار زیاد بود.
سرهنگ یک سر موکت رو گرفت و به کمک دیگری پهن کرد.
از سپاه بازنشسته شده ولی خودش میدونه سپاه اسلام بازنشستگی نداره.