تبلیغات
کربلا - یا ایها النقی

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

یا ایها النقی

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،

بالاتری ز مدح و ثنا أیها النقی
ابن الرضای دوم ما أیها النقی

با حبّ تو عبادت ما عین بندگی ست
هادی آل فاطمه یا أیها النقی

دارم ولی شناسی خود را ز نور تو
مولای من ولی خدا أیها النقی

با آن نقاوت نقوی یک نگاه کن
پاکیزه کن وجود مرا أیها النقی

یوسف رحیمی