تبلیغات
کربلا - بانوی خوبی ها

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

بانوی خوبی ها

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،

اگر بگویند مظلومه ی عالم، بی دریغ می گوییم فاطمه مرضیه.
مظلومیت مادرمان در چیست؟
تعدادی غافل و جاهل و جانی درب خانه ام ابیها را آتش زدند و محسن اش را کشتند و پهلوی بانوی مهربانی را شکستند؟
بر دختر پیغمبر جفا کردند؟
یا شاید مظلوم است که ما هنوز او را نشناخته ایم؟
مظلوم است که در حضور او اسلام به انحراف کشیده شد و به چشمان خود تباهی دین خدا را دید و سوخت. درد بانوی ما، درد پهلو و قباله فدک و زر و زیور خانه اش نبود. غمگین بود از انحراف در دین و شریعت خدا.
ویزگی های زیادی را از حضرت فاطمه(س) شنیده ایم. از اخلاق و حجاب و دعا و مناجات و همسر داری و... .
سرجمع اگر تمام این ویژگی هایی را که حضرت زهرا(س) دارند در یک جا جمع کنیم و از همه تواریخ و مذاهب و ممالک هم نمونه گیری کنیم و انسان های بزرگشان را با ویژگی هایشان امتیازدهی کنیم، به بزرگی و بزرگواری مادر ما شیعیان نمی رسد.

حضرت فاطمه زهرا(س)

سوال خیلی بزرگ شاید کوچکی وجود دارد که با این همه، چرا من بچه شیه هنوز بانوی خوبی های عالم را نمی شناسم و یا حد اقل آن چیزی را هم که می دانم سرمشق زندگی خود قرار نمی دهم؟
شاید کارکرد کسانی(یهود) که همان زمان، ملعونین را به جان حکومت اسلامی انداختند (خلفا) هم اکنون هم روی ما تأثیر گذاشته و ما اقوای عظمت پوشالی غرب شده ایم. آیا اقوا شده ایم؟
برای کودکانمان آرنولد و مرد عنکبوتی شده الگو. پرنسس ها شده اند زیبایان دنیای آنها. فور اسپیدها و فایو اسپیدها شده عشق جوانان و نوجوانانِ عشقِ ماشین ما. مد و رنگ سال شده ورد زبان هایمان و... بسیاری از این دست فعالیت های جبهه کفر علیه بشریت که ما را متأثر کرده است.
اما روزنه هایی هم دیده می شود. آینده از آن امت اسلامی است. ملت ها بیداری شده اند. حرف های خوبی شنیده می شود.
امت اسلام دارد خودش را پیدا می کند.
سهم هرکدام از ما چیست؟