تبلیغات
کربلا - تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،سیاست ،

جهاد اقتصاد
نام گذاری سال های شمسی برای جمهوری اسلامی ایران، نه از جهت یک شعار و حرف کلیشه ای که روشنگر مسیر یک ساله ماست. یعنی اولویت اول ما را مشخص می کند که در همه ابعاد زندگی و کار اولین چیزی که باید مد نظر ما باشد، شعار سال است.
"اگر مقتر نباشیم، مقتدران عالم بر روی ما اثر می گذارند. مجالی باقی نمی ماند که ما بخواهیم حتی روی همسایگان خودمان یا همکیشان خودمان تأثیر بگذاریم. چه رسد بر روی کل بشریت. پس باید قدرت پیدا کرد." اینها را امام خامنه ای البته در مورد علم می گویند اما سه رکن قدرت یعنی قدرت نظامی، قدرت علمی و قدرت اقتصادی لازم اند تا یک حکومت اسلامی به قدرت اول تبدیل شود. این از آموزه های دینی ما و سبقه ی دوران ائمه(ع) و پیامبر اعظم(ص) آمده است.(سه رکن قدرت)
و اکنون ولی امر مسلمین جهان چه مدبرانه با شناخت از خود و دشمن این مسیر را به ما نشان می دهند.
حضرت آقا حتی جهاد اقتصادی را شاخه بندی کرده و شعار امسال یعنی " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را انتخاب کردند تا ما بیشتر متوجه کار اقتصادی باشیم تا امت و حکومت اسلامی بتواند به قدرت لازم برسد.
خداکند هر یک از ما بتوانیم به سهم خود در این مسیر تأثیر گذار باشیم.

امام خامنه ای(مدظله العالی)
علت نامگذاری سال ها