تبلیغات
کربلا - طوفان های نقد انتقاد

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

طوفان های نقد انتقاد

 

نوع مطلب: سیاست ،

به سایه حسن روحانی بخوابیم یا به آفتابش:

سایه: همه انتقاد کنند!!!!

آفتاب: تازه به دوران رسیده های بی سواد، بروید به جهنم!!!