تبلیغات
کربلا - تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست

 

نوع مطلب: دین و ایمان ،

یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا

تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست      همه ماه است محرم، همه جا کرب و بلاست

از قیام تو پیام تو عیان است هنوز      در جهــان مــوج جهـــاد تــو روان اسـت هنــوز