تبلیغات
کربلا - تدبیر سال 1393

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

تدبیر سال 1393

 

نوع مطلب: سیاست ،دین و ایمان ،

با بیان رهبر نیکو نهاد/ سال فرهنگ است و سال اقتصاد
تا شود خرم وطن در سال نو/ عزم ملی باید و شور و جهاد

سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی