تبلیغات
کربلا - شاهگوش

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

شاهگوش

 

نوع مطلب: سیاست ،اجتماعی ،

دوسه قسمت از شاهگوش رو دیدم. تأسف خوردم که چرا میرباقری باید چنین تولیدی داشته باشد. کلاً در سینمای ایران از لحاظ فنی چیزی کم نداریم ولی حیف که ارزش ها و فرهنگ ها در فکر بعضی ها دگرگون شده .

کلمات عجیبی در شاهگوش شنیدم که حتی در محاورات خودمانی رفقا هم حیا می کنیم این کلمات را به کار ببریم. شاید برای نویسنده و یا کارگردان در شهر تهران این چیزها عادی شده باشد ولی برای ماها تهران زدگی برخی آدم های حقیر و فقیر نباید مبنا قرار گیرد و فیلمهایشان فضای جامعه را از لطافت بیاندازد.

بماند دیگر رفتارها و اخلاقیات ضعیف و منحرفی که در فیلم به نمایش در آمده است. سینمای بعضی کشورها تماماً در اختیار آرمان ها و اهدافشان است، آن وقت سینمای ما سراسر وادادگی نسبت به تئوری ها و انحرافات غرب.


شاهگوش کثیف