تبلیغات
کربلا - کویر و دریا

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

کویر و دریا

 

نوع مطلب: اجتماعی ،سفرنامه ،


کویر و دریا

چقدر ایندو شبیه یکدیگرند

تا چشم کار می کند آب٬‌تا چشم کار می کند ریگ

فضای یکدست و بدون اضافات. بدون ماشین های صنعتی و خیابان های شلوغ و سر و صدا

فقط میخواهی لذت ببری از این آفریده خدا.

و فکر کنی که چقدر خدا بزرگ است و تو کوچک

یک روز کویری برای آزاد شدن فکر برای تلاش و خدمت و بندگی بسیار عالی بود


ریگ کویر


کویر مرنجاب آران و بیدگل