تبلیغات
کربلا - با بحران آب چکنیم؟

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

با بحران آب چکنیم؟

 

نوع مطلب: اجتماعی ،

نمیدونم چرا همیشه برای معضلات باید همایش بزاریم.
تازه خرروجی جلسات و همایش ها اینه که مردم مراعات کنن.
دولت چی؟ اداره ها چی؟ ارگاه ها چی؟
نه بابا. اونا بنده خدا ها بیش از ساعت اداریشون هم کار میکنن باز نمیرسن مشکلات رو حل کنن
نمونه اش همین بحران آب!
نحوه آبیاری شهرداری قابل توجه می باشد ...

مدیریت شهری ضعیف         بحران آب       آبیاری شهرداری